ساعات کاری : 

شنبه تا چهارشنبه: ۹:۰۰ـ۲۱:۰۰

پنجشنبه ها: ۹:۰۰ـ۱۳:۰۰

تلفن:1154223139

ایمیل:mehrkishgold.com@gmail.com

ادرس: بخش تنکابن، میدان امام، خیابان طالقانی

کدپستی:۴۶۸۱۸۴۹۴۷۳